Sommaire > Contacts > Contacts > Sweden
FIBOX Make Difficult Easy

Fibox AB

Enhagsslingan 3
187 40 Täby

Telenr: +46 8 792 2670
Faxnr: +46 8 792 0164

Mail för allt utom beställningar: infose@fibox.com

Mail för order: orderse@fibox.com

Mail till kontaktpersoner är namnet + @fibox.com ( ej å,ä ö )

 


Era kontaktpersoner på Fibox i Sverige

Camilla Sjödin
Key Account Manager Distribution Syd
Mobil 076-1473972

Daniel Mårtensson
Key Account Manager
Mobil 070-2628266

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy